Renungan

Yesus adalah Mesias

Dalam perjalannya bersama murid-muridNya ke daerah Kaisarea Filipi, setelah tiba disana, Yesus bertanyak kepada murid-murid-Nya: “Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?” Murid-muridNyapun menjawab: “Ada yang

Baca selengkapnya »

Datang Kepada Yesus

Datang Kepada Yesus Firman Tuhan diambil dari Matius 11:28-30  “….Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang

Baca selengkapnya »
Hubungi Kami via Whatsapp